26
سه‌شنبه, حوت

روز مادر در افغانستان تجلیل شد

فرهنګ
Typography

روز مادر در افغانستان در حالی برگذار می‌شود که مادران قربانیان اصلی خشونت‌ها در کشور شناخته شده‌اند.

 

Mother-day

در این گزارش میرعابد جوینده با مادری گفت‌وگو کرده‌است که با پارچه‌فروشی در کابل، هزینه‌های زنده گی و آموزش کودکانش را فراهم می‌سازد.
مصومه مادر پنج کودک است و از روز جهانی مادر آگاهی ندارد.
معصومه در یکی از بخش‌های دشت برچی دکان تکه‌فروشی دارد و درآمد آن، هزینۀ زنده‌گی و آموزش کودکانش را تأمین می‌کند.
معصومه، فروشنده، می‌گوید: «من زمانی که در پاکستان زنده‌گی می‌کردم، نیز دکان‌داری می‌کردم و از زمانی که به افغانستان آمده‌ام، این کار را ادامه می‌دهم. از این کار به خانوادۀ خود کمک می‌کنم و نیز کودکان خود را همکاری می‌کنم تا درس بخوانند.»
سعیده سادات، دختر معصومه می‌گوید: «مادرم به ما کمک زیاد کرده‌است. من با داشتن چنین مادری افتخار می‌کنم و او مرا به اهدافی رساند که آرزوی آن را در زنده‌گی داشتم.»
در گوشۀ دیگری کابل، شماری از شهروندان کشور و فعالان جامعۀ مدنی از بهر بزرگداشت از روز مادر، به مادران سربازان نیروهای امنیتی گل هدیه می‌دهند.
بخت‌وَر، مادر یکی‌از سربازان پولیس، می‌گوید: «این‌که پسران ما در نیروهای امنیتی از کشور دفاع می‌کنند، همین برای ما روز مادر است و ما به آن افتخار می‌کنیم.»
اما مادران در کشور هنوزهم با مشکلات گونه‌گونه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
رییس اجرائیه در نشستی با شماری از زنان کشور مادران را قهرمانان راستین کشور می‌داند.
عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه می‌گوید: «به امید این‌که دیگر اشک در چشمان مادران ما به‌خاطر شهادت‌شان در دفاع از کشور دیگر جاری نشود، در این روزی که ما و شما صحبت می‌کنیم در دفاع از خاک کشور فرزندان جان شیرین خود را نثار می‌کنند و رنج آن را مادر می‌کشد.»
هر سال از روز مادر در کشور بزرگ‌داشت می‌شود، اما مادران هنوزهم به خدمات بهداشتی دست‌رسی ندارند و گفته می‌شود که در هر ۳۰ ساعت یک مادر در هنگام زایمان جانش را از دست می‌دهد. از سوی دیگر در سال‌های پسین صد‌ها مادر با از دست‌دادن پسران شان در نبرد، نان‌آور خانوادۀ شان را از دست داده‌اند و در وضع بدی زنده‌گی می‌کنند.