ولایت هلمند دارای هوای مناسب برای کشت و حاصل برداری از محصولات گوناگون زراعتی میباشد که این اوصاف باعث شده است تا دهاقین آن در طول سال مصروف کشت و جمع آوری محصولات زراعتی خود باشند.

ازنسل ها بدینطرف زراعت منبع عالی غذا، مشغولیت و عاید بوده و بیشترین تعداد مردم افغانستان در آن مصروف اند.ازنسل ها بدینطرف زراعت منبع عالی غذا، مشغولیت و عاید بوده و بیشترین تعداد مردم افغانستان در آن مصروف اند.

Nangarhar Agriculture Developement

مسولان اداره محیط زیست هرات میگویند قرار است در جریان فصل سبز امسال بیش از ٢٨٠ هزار اصله نهال در پارک های تفریحی حومه ی شهر و ١٥ ولسوالی هرات غرس شود. همه ساله از ١٥ ماه دلو تا اوایل بهار برای توسعه فضای سبز، این معیاد مشهور به فصل سبز میباشد که از سوی اداره های دولتی به ویژه زراعت، شاروالی ومحیط زیست نهال غرس می گردد.

Herat Environment to Plant

نیروهای حمایت قاطع چندین عراده موترسایکل و تجهیزات اداری را به اداره زراعت هرات اهدا نمودند. مسولان ریاست زراعت هرات میگویند این کمکها شامل ١٠ عراده موترسایکل، ١٥ پایه چوکی، ١٥ پایه میز، ١٥ عدد الماری و ٣ پایه پرنتر میباشد.

RS aid with Herat Agriculture

باشنده گان قریه آبازان  ولسوالی گرشک سبزیجات را به حیث بدیل تریاک کشت نموده وهمه روزه محصولات شان راجهت فروش به بازار ولسوالی انتقال میدهند. خیرمحمد یکتن از دهاقین  این قریه میگوید ،وی در زمین های خود ترکاری و میوه کشت و هر روز محصولات خود را برای فروش به بازار ولسوالی میبرد.

Greshk Farmers Income

مطالب بیشتر...