امسال صدها باغ درپکتیا ساخته و نهال شانی خواهد شد

زراعت
Typography

orchards

قراراست نهال شانی در صدها باغ میوه امسال در ولایت پکتیا صورت گیرد. این موضوع را مقامات به روزیکشنبه بیان نمودند.

نيازمحمد لالي ځدراڼ رئیس زراعت و مالداری ولایت پکتیا به آژانس خبری پژواک گفت که این باغ ها در ساحه ۱۵۰۰ جریب زمین ساخته شده است.وی افزود که نهال شانی در بعضی ولسوالی ها تکمیل و در بعضی دیگر ولسوالی ها جریان دارد و مالکین زمین 25 درصد در قیمت مجموعی سهم داشته اند. وی همچنان افزود که باغداران ادویه و کود کیمیاوی را بطوررایگان به مدت پنج سال بدست خواهد آورد. ځدراڼ علاوه کرد که آنها هزاران درخت زیتون را نیز غرس نمودند. ولایت پکتیا کوهستانی بوده که بیشتر توسط جنگلات پوشیده شده است. ایجاد باغ اخیرا وضع اقتصادی مردم را بهبود بخشیده است.

منبع: پژواک