ده هزار هکتار زمین در سمنگان از وجود ملخ پاکسازى شد

زراعت
Typography

locusts

اداره زراعت و مالدارى ولايت سمنگان، از پاکسازى ده هزار هکتار زمين از وجود ملخ ها در اين ولايت خبر داد.

انجنیر محمداسلم دانا ریيس اداره زراعت این ولایت، به آژانس خبرى پژواک گفت که مجادله از بين بردن ملخ ها در چهل هکتار زمين در اين ولايت، به تاريخ ٩ حمل سال روان آغاز شده و تا حال توسط ١٥٠٠ ليتر ادويۀ ضد حشره، ده هزار هکتار زمين از وجود ملخ ها پاکسازى گرديده است.وى گفت که  اگر در مقابل این حشره مجادله جدی نشود، با گذشت هر سال افزايش مى يابد و  بطور دسته جمعی بالای کشت زارها هجوم آورده و حاصلات را از بين مى برد.گلاب الدین غیاثی مدیرحفاظت از نباتات ریاست زراعت ومالداری اين ولايت گفت که در کمپاين مجادله عليه ملخ ها  ٩٠ کارگر در هشت گروپ تنظیم شده و با استفاده از هشت عراده موتر و هشتاد ماشين دواپاشى و مقدار کافى ادويه، عليه ملخ ها مجادله مى کنند.موصوف افزود که اين گروپ ها، از یک ماه بدینسو در منطقه تایخونک مرکز ولایت، برخى مناطق ولسوالی هاى حضرت سلطان و دره صوف پائین مصروف مجادله اند.به گفتۀ وی ملخ ها تا حال هیچ نوع خساره به دهاقین نرسانده و روند مجادله تا پانزدهم جوزا ادامه خواهد داشت.از سویى هم دهقانان و مالداران، از کمپاین مجادله علیه ملخ ها اظهار خرسندى مى کنند.الله مراد ٤٦ ساله باشنده قریه الشه ولسوالی حضرت سلطان گفت: "١٢ سال می شود که همه ساله مسوولین زراعت، ده ها کارگر را با ادویه کافی ضدحشره در محلات ملخ زار توظیف نموده و این محلات را از وجود ملخ ها پاکسازی مى کنند، که از اثراین پاکسازی، به زراعت آنان تا حال کدام خساره نرسیده است."