با اعمار يک کانال در تخار هزاران جريب زمين آبيارى میگردد

زراعت
Typography

water canal (archive pictue)

با اعمار يک کانال در ولايت تخار، زمينۀ آبيارى ٢٥٠٠ جريب زمين و آب آشاميدنى براى يکهزار خانواده فراهم مى شود.

 

کار اين کانال که ٢٣٠ متر طول داشته و در منطقه جوی شیخ در جوار دریای تالقان مرکز تخار قرار دارد، امروز آغاز گرديد و قرار است که ظرف شش ماه تکميل گردد.
انجنير محمدسالم ساعی ریيس زراعت و آبیاری  تخار، با ذکر اين مطلب به آژانس خبرى پژواک گفت که اين کانال، ابتدا کندنکاری و بعداً زیرآن سمنت و بالای آن پوشانیده میشود تا از هرگونه خطرات احتمالی سیلاب درامان باشد.
وى، مصرف اين پروژۀ آبيارى را بیش از ۹ میلیون افغانی از بودجۀ وزرات زراعت خوانده، افزود که کانال در جوار کوه و درمیان سنگلاخ اعمار میگردد که همه ساله، دهاقین به علت کم آبى و يا نرسيدن آب، حاصل درست نمى گرفتند.
زکریا یکتن از دهاقین قريۀ جوی شیخ گفت: "هرسال وقتیکه کانال پُرمیشد، توان کندن آنرا نداشتیم و از همین خاطر، کشتزارهای شالی ما خشک میشد."
وی افزود که همه ساله، هردهقان ۲ الی ۵ جریب حاصلات شالی(برنج) شانرا در اثر نبود آب و يا کم آبى ازدست میداد.
اين دهقان علاوه کرد که وى سه جريب زمين دارد و آنرا در چند سال اخير شالى کشت مى کرد؛ اما به علت نبود آب، خشک مى شد و از آن حاصل نمى گرفت.
محمدظاهر دهقان ديگر گفت: "قبلاً درین منطقه، کانال نبود و مردم بخاطر آبيارى زمين هاى خود، جوی جورکده بودن؛ مگر هرسال اى جوی، با سیلاب پُر مى شد."
وى افزود که حالا کار کانال به شکل سرپوشیده آغاز گرديده که با تکمیل آن، دهاقین با مشکل کم آبى  مواجه نخواهند شد.
دهاقين، از رياست زراعت خواستند که در کیفیت پروژه توجه جدی داشته باشد.
اما ریيس زراعت تخار گفت که آنان مطابق به طرزالعمل کاری، همواره ازین کانال نظارت کرده و برکیفیت آن نیز توجه خواهند داشت.
گفتنى است که ماه گذشته، قرارداد تحکيم بندى سواحل درياى تالقان به کمک پنج و نيم ميليون دالر
از کمک آلمان، به امضا رسيد که توقع ميرود کار آن، در ماه جارى آغاز و تا يکسال آينده تکميل گردد.
با عملى شدن اين پروژه که شامل اعمار حدود چهارونيم کيلومتر ديوار استنادى، سربندها، بندهاى آبگردان و پرچابه است، ٥٠٠ هكتار زمينى که بر اثر سيلاب چند سال گذشته تخريب و به سنگلاخ تبديل شده بود، دوباره به زمين زراعتى مبدل ميگردد و زمينۀ کار براى ١٢٧هزار تن فراهم مى شود. 
 تخار، يکى از ولايات شمالشرق بوده و بيشتر مردم آن، زراعت پيشه و مالدار هستند.
طبق آمار رياست زراعت، هفتاد درصد زمين هاى اين ولايت را، آبى و سى درصد آنرا للمى تشکيل ميدهد.