نود درصد زعفران کشور از هرات صادر شده است

زراعت
Typography

Saffron

رياست زراعت هرات، از افزايش حاصلات زعفران خبر داده، مى گويد که اگر زعفران با يک مارک و از طريق يک مرجع به خارج صادر شود، اعتبار و ارزش آن بيشتر خواهد شد.

فقيراحمد بيانگر رييس زراعت هرات مى گويد که در سال جارى سه تُن زعفران، در هرات حاصل گرفته شده؛ حال آنکه سال گذشته حاصلات زعفران دو تُن بود.
وى گفت: امکان دارد که حاصلات امسال بيشتر باشد؛ چرا که بعضى دهاقين هنوزهم زعفران شان را به بازار عرضه نکرده اند.
رييس زراعت علاوه نمود که در سال جارى، زعفران در ٦٥٠ تا ٧٠٠ هکتار زمين کشت شده بود، که تمام هرات به خصوص ولسوالى هاى پشتون زرغون و غوريان را دربر مى گرفت.
به گفتۀ بيانگر، زعفران به شکل متفرقه از هرات توسط تاجران به کابل انتقال داده شده و بعد از بسته بندى؛ به فرانسه، اسپانيا، دوبى، امارات متحدۀ عربى و کشورهاى مختلف اروپايى صادر مى شود.
موصوف تصريح کرد که  ٩٠ درصد زعفران افغانستان، از هرات به خارج از کشور صادر گرديده است.
اين درحالى است که ادارۀ انکشاف صادرات کشمش، میوه و سبزیجات در کابل مى گويد که امسال ١٦٠٠ کيلو زعفران، از افغانستان به خارج صادر گرديده؛ درحاليکه سال گذشته ١٤٠٠ کيلو صادر شده بود.
رييس زراعت هرات گفت که در افغانستان، هر کيلو زعفران ٦٠ تا ٧٠ هزار افغانى قيمت دارد، که بعد از بسته بندى و صدور به خارج، تا پنجهزار دالر نيز فروخته مى شود.
اما وى گفت که مشکل عمده؛ نبود مارک مناسب براى بازاريابى و بسته بندى درست بوده، که زعفران از سوى تاجران، با مارک و بسته بندى جداگانه صادر مى شود.
بيانگر علاوه کرد: "اگر زعفران از يک مرجع و با يک مارک مشخص صادر شود، اعتبار و قيمت آن  در خارج بلندتر مى رود."
زعفران، گلبرگی تارمانند است که از ميان گلى بنفش رنگ مى رويد، هفت سال عمر نموده و در ابتدا پياز (غوزه) آن در زمين کشت مى شود.
اين گياه در ماه سنبله و ميزان، يک الى دو دفعه آبيارى شده و در ماه عقرب بعد از به گل نشستن، توام با نسيم صبحگاهى برداشت گردیده و سپس در منازل، تارهاى جگرى رنگ اين گياه از گل جدا مى شود.
متخصصين زراعت مى گويند که زعفران، جهت طعم و رنگ دادن به غذا، چاى و امور طبى چون صفايى چهره، تقويت معده، کبد، درد مفاصل، نفس تنگى، پيشگيرى از سرطان و تومور، کاهش چربى و کلسترول خون وغيره به کار گرفته مى شود.
از جانب ديگر، بشيراحمد بشير رييس اتحاديۀ زعفران کاران هرات مى گويد که امسال ٦٣ کيلو زعفران، از طريق اين اتحاديه و توسط شرکت هوايى آريانا به اسپانيا، و ٥٠ کيلو به فرانسه صادر شده است.
به گفتۀ وى، اين مقدار زعفران از دهاقين خريدارى شده و پس از بسته بندى و کيفيت استندرد، صادر گرديده که در وقت کم عرضه شده و متقاضيان، تقاضاى بيشتر آنرا نموده اند.
قرار معلومات بشير، هرکيلو زعفران ٦٠ هزار افغانى در هرات خريدارى شده و در خارج، نظر به کيفيت آن، تا ١٥٠٠ دالر نيز فروخته شده است.
منبع گفت که اتحاديۀ زعفران کاران، مى کوشند که از نفع اين صادرات، کيفيت زعفران را در هرات بالا ببرند و آنرا بيشتر ترويج بدهند.
وى علاوه کرد: "ما پلان داريم که توليد زعفران را با يک مارک و پروسس استندرد، برابر نماييم تا به قيمت بيشتر در بازارهاى جهانى عرضه گردد، که در چنين صورتى حتى اگر از خارج يک زنگ هم بزنند، زعفران را صادر کرده مى توانيم."
گفتنى است که هرات، منبع کشت زعفران بوده و امسال٨٠ تن پياز (تخم) آن، به ٢٣ ولايت به هدف ترويج نيز صادر گرديده است؛ حال آنکه سال گذشته ٧٥ تن پیاز زعفران، از هرات  در ١٥ ولایت توزیع شده بود.