اتحادیۀ اروپا امروز ۳ اسد ۱۳۹۷ به دولت افغانستان از تصمیم این اتحادیه مبنی بر پرداخت ۹۸ میلیون یورو به منظور انجام اصلاحات و عملی سازی پالیسی های انکشافی "چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامه های دارای اولویت" تامین ثبات اقتصادی و انسجام عواید داخلی، انکشاف مدیریت مالی عامه و تقویت شفافیت در بودیجه، اطلاع داد.

اولین اجلاس کمیته مشترک میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد تطبیق موافقتنامۀ همکاری غرض مشارکت و انکشاف امروز مؤرخ ۱۹ دلو ۱۳۹۶ در بروکسل برگزار گردید.

بلخ با امنیت نسبی اش، توانسته بستر مناسبی برای کار های تجارتی و سرمایه گذاری باشد. در کنار سرمایه گذاری های هنگفت که از سوی تجار ملی و بین المللی در این ولایت صورت گرفته، زنان تجارت پیشه نیز در چرخش اقتصاد این ولایت سهم ارزنده ی دارند.

مطالب بیشتر...