کشورفرانسه دریافتن مارکیت برای محصولات زراعتی قندهارکمک می کند

اقتصاد
Typography

pomegranates

جين مايکل مارلود سفیر فرانسه به روزچهارشنبه گفت که کشوراش آماده است تا برای یافتن مارکیت برای محصولات زراعتی قندهار با دهاقین و باغداران این ولایت کمک نماید.

مارلود به همراهی ادوارد الفورد نماینده ارشد ملکی امریکا برای جنوب افغانستان و داکترسوکانیا مهاتما مامور امورسیاسی یوناما طی نشستی با توریالی ویسا والی قندهار ملاقات نمودند.ویسا به سفیر فرانسه در مورد اوضاع این ولایت معلومات داده و گفت که بیشتر مردم این ولایت باغدار میباشد و مشکل عمده شان نبود مارکیت مناسب برای محصولات شان میباشد.وی گفت، نبود دسترسی مناسب به مارکیت باعث گردیده که دهاقین انتخاب دیگر به جز کشت کوکنار درمزارع شان داشته باشند.والی به این باوراست که نهادهای خارجی میتواند نقش کلیدی را برای یافتن مارکیت به محصولات دهقانان قندهار در خارج بازی میکند. اگرچه وی از نهاد های کمک کننده خارجی در طرح و اجرای پروژه ها علیه نیاز مردم محل انتقاد نمود.او به دنبال کمک به پوهنتون جدیدالتاسیس زراعت و تکنالوژی معلوماتی در قندهار، گفت: این پوهنتون می تواند در توسعه بلند مدت در بخش زراعت کشور بسیار سودمند است. فرستاده فرانسه وعده داد تا بازار برای محصولات زراعتی قندهار، به خصوص انار تلاش خواهد کرد. مارلود گفت قندهار ولایت مهم میباشد و تلاش ها به کمک آن در زمینه های مختلف صورت خواهد گرفت. او همچنین وعده همکاری با این پوهنتون داد، تا محصلین به تحصیلات ستندرد ادامه دهند.

منبع: پژواک