خطوط هوائی صافی، پروازها میان کابل- جده را آغازخواهد کرد

اقتصاد
Typography

Safi

شرکت خصوصی هوائی صافی به روز دوشنبه از آغاز پرواز کابل – جده سر از تاریخ 9 جون خبرداد.

پرواز نخست از کابل به ساعت 7 شام صورت خواهد گرفت و به ساعت 10:30 شب در میدان بین المللی شاه عبدالعزیز در جده نشست خواهد کرد.در اعلامیه آمده است که پروازهای مستقیم به روز های دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و یکشنبه صورت خواهد گرفت.جان برایفورد رئیس تجارتی گفت: "پرواز ها توسط طیاره بوینگ 767 با دوکابین تجارتی و عادی صورت خواهد گرفت."وی افزود: "در ماه های آینده از پرواز های این شرکت به دیگر کشورهای خلیج خبرخواهد داد، که این کار به مردم سهولت را به بار خواهد آورد."علی وحیدی مدیرشرکت هوائی صافی گفت: "ما میخواهیم که به نیازمندی های مشتریان خود رسیده گی نمایم که یکی آن پرواز مستقیم کابل جده میباشد."