15
سه‌شنبه, میزان

امنيت نسبی برای متشبثین در بلخ و قندهار بهتر شده است

اقتصاد
Typography

ACCI

يک سروى تازه نشان می دهد که متشبثین کوچک و متوسط  در بلخ و قندهار گفته اند که وضعیت امنیتی شان بهتر شده؛ اما تشبثات فعال در کابل گفته اند که وضعیت امنیتی آنان نسبت به شش ماه قبل بدتر گردیده است.

محمد قربان حقجو رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روزگذشته طى نشست خبرى در کابل گفت اين سروى که از سوى اين اتاق انجام شده، در مورد و ضعيت کاروبار صنايع کوچک و متوسط از ماه عقرب تا آخر ماه حوت سال گذشته انجام يافته است. به گفتۀ وى، سروى نشان مى دهد که متشبثین ننگرهار در میان همه مناطق سروى شده، در پایین ترین سطح رضایت از وضعیت امنیتی خود قرار دارند.حقجو گفت که وضعيت ننگرهار، به دليلى با گذشته مقايسه نشده که سروى قبلى وضعيت کاروبار، در ماه عقرب ١٣٩٢ تنها در ولايات کابل، بلخ و قندهار انجام گرديده بود.بر اساس یافته های سروی، شرایط کاروبار برای شرکت های کوچک و متوسط در ولایت های کابل، بلخ و قندهار، نسبت به فصل گذشته به مراتب بهتر گزارش شده؛ اما هنوز وضعیت کاروبار این گروه از شرکت ها نسبت به شرکت های بزرگ نامساعدتر می باشد.رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان افزود: "اثرات جوی و تغییر فصل، بر کاروبار متشبثین کوچک و متوسط، بخصوص در سکتور ساختمانی و خدمات بسیار زیاد می باشد."وی افزود که از همین رو، وضعیت کاروبار در آستانه بهار ۱۳۹۳، به مراتب بهتر از ماه عقرب سال قبل بود.موصوف گفت: "از لحاظ سکتوری؛ سکتورهای ساختمانی و خدمات، نسبت به سکتور تجارت و تولید، در برابر تغییرات آب و هوا آسیب پذیرتر می باشد؛ درحاليکه سکتور تجارت و تولید در مقایسه با دو سکتور یادشده، در برابر نوسانات آب و هوا استوارتر به نظر می رسند." قرار معلومات موصوف، یافتۀ دیگر این سروی نشان می دهد که انتظارات شرکت ها در ارتباط به فرمایشات شان در عقرب ۱۳۹۲، به تناسب آنچه عملاً در حوت ۱۳۹۲ مواجه شده اند، بسیار خوشبینانه تر بوده است.حقجو افزود که سروی وضعیت کاروبار در هر چهار سکتور (ساختمانی، خدمات، تجارت و تولید)، بهبودی قابل توجه را نشان می دهد و همانند سروی قبلی، سکتور تولید، از بهترین عملکرد برخوردار است.بر بنیاد گفته های رییس اتاق تجارت و صنایع، یکی از یافته های مهم این سروی، تغيیرات فاحش در شرایط کاروبار سکتور خدمات و ساختمانی است.در این سروی آمده است که شرکت های سروی شده، نسبت به استخدام کارکنان ماهر در سه ماه آینده خوشبین تر می باشند.همچنان در این سروی، تذکر رفته است که انتظارات استخدام در مقایسه با سه ماه قبل، افزایش یافته و پیشبینی می شود که سکتورهای ساختمانی و تولیدی در زمینۀ استخدام، پیشگام خواهند بود.

منبع: پژواک