26
جمعه, حمل

Cameron, Sharif to discuss Afghan peace drive

اقتصاد
Typography

Flag United Kingdom

دولت بريتانیا زمینۀ اشتغال برای بیش از ٥٠ هزار افغان اعم از زن و مرد را تا سال ٢٠١٥ فراهم مينماید.

اين مطلب در اعلاميه مطبوعاتى سفارت بريتانيا در کابل، که يک نسخۀ آن به پژواک ارسال گرديده، بيان شده است.
در اعلاميه آمده است، که ادارۀ توسعۀ بین المللی بريتانیا پلان عملیاتی سالانۀ خود برای افغانستان را با تمرکز بر روی موضوع ایجاد اشتغال براى زنان و دختران به نشر رسانده است.
این تعهد جدید به تعقیب تعهد ادارۀ توسعه بین المللی بريتانیا در جهت ایجاد ٢٠ هزار زمینه اشتغال از سال ٢٠١١ میلادی بدینسو در افغانستان صورت می گیرد.
اعلاميه ميافزايد، که ادارۀ توسعه بین المللی بریتانیا همچنان موضوع محو خشونت علیه زنان و دختران را در صدر اولویت های استراتیژیک خود در افغانستان قرار داده است.
منبع همچنان گفته است: ((این تعهد بدان معنی است که ادارۀ توسعه بین المللی بریتانیا برنامه های ضد خشونت را با برنامه های موجود و آینده خود مدغم خواهد ساخت و همچنان روی این کار می کند که چطور میتواند بهتر با سازمان های جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی کار کند تا زنده گی کسانی را تغییر دهد که از خشونت رنج میبرند.))
خانم جستین گرینینگ وزیر ادارۀ توسعه بین المللی بریتانیا اظهار داشت: "حمایت های بریتانیا در افغانستان در ده سال گذشته باعث بهبود و پیشرفت های عمده گردیده است، ما واضح ساخته ایم که با مردم افغانستان حتی بعد از کاهش نیروهای نظامی خواهیم ایستاد و تعهدات مالی انکشافی ما با آنکشور تا سال ٢٠١٧ میلادی ادامه خواهد داشت.))
 موصوف همچنان ياد آور شده است، که دولت بريتانيا در پهلوی کار در جهت ایجاد اشتغال و تلاش ها غرض رشد اقتصادی افغانستان مصمم است که کارهای زیاد دیگری را به هدف کمک با برنامۀ محو خشونت علیه زنان و دختران روی دست بگیرد.
خانم گرينينگ افزود: ((زنان و دختران افغان نقش حیاتی را در جهت شکل دهی آیندۀ کشور شان ایفا نموده و کارهای زیادی باید صورت گیرد تا آنها قادر گردند، در یک فضای عاری از ترس خشونت این کار را انجام دهند.))
منبع از حکومت افغانستان خواست، که برای اصلاحات حیاتی در زمینۀ انتخابات قابل اعتبار، مبارزه با فساد، حراست و حمایت از حقوق زنان به تلاش های خود ادامه دهد.
اعلاميه با اشاره به کمک های انکشافی دولت بریتانیا برای افغانستان، که در یک دهۀ اخیر به يک میلیارد پوند بالغ ميگردد گفته است، که افغانستان به حمایت جامعۀ جهانی در طول این مدت، پیشرفت های قابل ملاحظۀ را انجام داده است.
در اعلاميه مشخصاً آمده است، که میزان جمع آوری عواید داخلی افغانستان به کمک دولت بریتانیا در طول این مدت هشت برابر گردیده و دولت بریتانیا تا کنون زمینۀ اشتغال را برای بیشتر از ٢٠ هزار نفر ایجاد و از برنامۀ ماین پاکی در ولایت هرات حمایت نموده است.
نشر پلان عملیاتی ادارۀ توسعۀ بین المللی بریتانیا در حالى صورت ميگيرد، که قرار است بتاريخ سوم جولاى سال روان ميلادى اراکین بلند پایه جامعۀ جهانى و دولت افغاستان به هدف بررسى ساختار دوجانبۀ جواب دهى توکیو (TMAF) در کابل نشستى انجام دهند.
 " TMAF" اجندای اصلاحات دولت افغانستان را مشخص می سازد که مشتمل است بر (برگزاری انتخابات قابل اعتبار، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق زنان و تنظیم اقتصاد) و همچنان تعهدات جامعۀ جهانی(١٦ میليارد دالر تا سال ٢٠١٥ میلادی) در قبال موثریت تعهدات شان  وحمایت های درازمدت مالی کشورهای تمویل کننده ازافغانستان ميباشد