26
جمعه, حمل

نتايج امتحان کانکور ١٣٩٤ اعلام شد

آموزش
Typography

MoHE

وزارت تحصيلات عالى، نتايج امتحان کانکور را اعلام نمود و به زودى در صفحۀ انترنيتى اين وزارت نشر خواهد شد.

فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، روزگذشته در مراسم اعلان نتایج کانکور ١٣٩٤ که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، شماری از اعضای شورای ملی و ولایتی، برخی اراکین بلندپایه حکومتی و اساتید پوهنتون ها حضور داشتند، گفت که از حدود ٢٠٠ هزار اشتراک کنندۀ امتحان کانکور، نزديک به ١٥٧ هزار تن کامياب شده و متباقى ناکام مانده اند؛ اما امسال هیچ کس از اشتراک کنندگان امتحان کانکور، بی نتيجه نمانده است.فيصل امين سخنگوى وزارت تحصيلات عالى، حوالى ساعت سه ونيم بعد از ظهر امروز، به آژانس خبرى پژواک گفت که نتايج، در حال جابه جا شدن در صفحۀ انترنيتى است و به زودی قابل مشاهده در ويب سايت این وزارت خواهد شد.به اساس معلومات این وزارت، در امتحان کانکور سال ١٣٩٤ خورشيدى به طور عموم درسطح کشور، حدود ١٨٠ هزار فارغ صنف دوازدهم اشتراک ورزيده بودند.وزير تحصيلات عالی خاطر نشان کرد که از جمع اشتراک کنندگان امتحان کانکور؛ ٥٨٣١٠ تن به موسسات تحصيلات عالى دولتى و ٤٦٩٠٦ تن به موسسات تحصيلات نيمه عالى دولتى کامياب شده اند.موصوف علاوه کرد که از جمع اشتراک کنندگان امتحان کانکور؛ ٥١٤٥٨ تن به موسسات تحصيلات عالى خصوصى راه يافته اند.وى افزود که از جمع اشتراک کنندگان امتحان کانکور، ٢٢٩٣٣ تن ناکام شده اند.بر بنیاد معلومات وزیر؛ از جمع این تعداد، اسناد ٢٢٢٢ تن دارای مشکل بوده و ١٦٣١٤ تن غیرحاضر بودند.به گفتۀ موصوف، بلندترين نمرۀ کانکور(٣٤٠،٩٨) را فرامرز باشندۀ ولايت هرات به دست آورده است و نمرۀ بلند دوم (٣٣٩،٢٧)  را فواداحمد باشندۀ ولايت کابل حاصل کرده است.وی تصریح نمود که امسال به صورت قطع تبدیلی وجود ندارد.