26
سه‌شنبه, حوت

افزايش قابليت ها در بخش تکنالوژی معلوماتی

آموزش
Typography

Modern-educationفراغت 90 تن کارآموز از کورس تکنالوژی معلوماتی در ولايت هرات تداوم رشد و استفاده بيشتر از تکنالوژی معلوماتی را در اين ولايت نشان ميدهد. به همين منظور رياست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برنامه آموزشی شش ماه رايگان را به هدف پاسخگويی به تقاضا باشندگان اين ولايت، راه اندازی کرده است.

سيد نورمحمد شاه علوی رئيس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هرات گفت که علاقمندی به فراگيری تکنالوژی مدرن بخش از پيشرفت های اقتصادی و اجتماعی جامعه است، از اينرو اکثريت هموطنان ما خواهان فراگيری آن هستند.

آقای علوی به مجله صدای آزادی گفت: "با توجه به نيازمندی های همه، رياست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کورس آموزشی تکنالوژی معلوماتی را برگزار کرده و در اين کورس، دروس به سطح ابتدايی و پيشرفته توسط مربيان مسلکی برای کارآموزان تدريس ميشود."

کورس آموزش تکنالوژی معلوماتی که توسط رياست مخابرات و تکنالوژی تمويل ميشود، برای بانوان صنوف جداگانه در نظر گرفته شده است.

به گفته آقای علوی تعداد کار آموزان اِناث در حال افزايش است.  وی گفت: "از90 جمله  کارآموز که اخيراً فارغ شدند، 17 تن شان را بانوان تشکيل ميداد."

اين کورس به منظور بهبود اشتغال و کاريابی در ادارات دولتی با استفاده از تکنالوژی پيشرفته  که حالا بيشتر از هر زمان ديگر در دواير دولتی معمول است، برگزارشده است.

آقای علوی گفت: "بسياری کارآموزان که قبلاً  از اين کورس فارغ شده اند در حال حاضر به صفت کارمندان بخش تکنالوژی معلوماتی در هرات و ولايت های همجوار ايفای وظيفه می نمايند."

شهزاد رستم يکتن از فارغان کورس تکنالوژی معلوماتی با آنکه ديپلوم در رشته حقوق و علوم سياسی دارد توضيح داد: "از کورس رايگان تکنالوژی معلوماتی بهره براداری زياد نمودم. در ضمن دورنمايی کاريابی خوبی برای من وجود دارد."