کسب علم و دانش صلح و پیشرفت را به ارمغان می آورد

آموزش
Typography

کارشناسان به این باور اند که افزایش سطح تعلیم وتربیه در امر تامین صلح و امنیت کمک می نماید، زیرا افراد تحصیل کرده نقش خود را در ایجاد امنیت درک می نمایند و گول تبلیغات سوء تروریستان را نمی خورند.

Education Brings Peace in Nangarhar

آهنگ زنگ مکاتب برای دختران و پسران خبر خوش و دعوت برای آموزش میدهد تا بتوانند از این طریق به آینده مرفع و پیشرفته دست یابند.

رخصتی های تابستانی مناطق گرم سیر به پایان رسید. صد ها هزار  تن  شاگردان ذکور و اناث ولایت شرقی ننگرهار با روحیه تازه آموزش به صنوف خود برگشتند.

گلاب منگل والی ولایت ننگرهار میگوید ساختمان مکاتب که از سوی دهشت افگنان تخریب گردیده اند دوباره اعمار و برای آنعده مکاتب که در قسمت ساختمان مکتب مشکل دارند تعمیرات جدید اعمار خواهد گردید.

موصوف از گروه های مسلح مخالف میخواهد تا از دشمنی با چراغ علم و دانش دست بردارند."کسب علم و دانش حق انسانی و اسلامی هر طفل است. دشمنان صلح و ثبات میخواهند که با ویران کرددن مکاتب ، کلینیک ها ، پل ها ، سرک ها وسایر زیربنا ها مردم ما را نه تنها از کسب علم ودانش بلکه از تمام حقوق انسانی و اسلامی شان محروم نمایند."

آقای منگل همچنان افزود:"دولت اسلامی افغانستان سعی می نمایند تا  با بهبود کیفیت آموزش و گسترش دسترسی به تعلیم و تربیه  ،هر گونه موانع را از سر راه معارف بر دارد. "

آقای سید عیسی سادات سرپرست ریاست معارف ولایت ننگرهار اعلام داشت که، طی سال گذشته  حدود هشتاد باب مکتب بنابر نا امنی در مناطق دور دست این ولایت مسدود گردیده بود که طی سال جاری حدود 68 باب آن درنتیجه تلاش مردم محل و سران قومی دوباره باز گشایی گردیده است.

به گفته موصوف:"امسال بیش از 30 هزار پسر و دختر جدیداً شامل مکتب گردیده اند. اشتیاق به کسب تعلیم و تربیه میان مردم افزایش یافته است زیرا مردم به اهمیت تعلیم و تربیه پی برده اند. سران قومی ، علمای دین و استادان نقش مهم را در امر آگاهی مردم نسبت به اهمیت وضرورت علم و دانش در جامعه ایفاء می نمایند."

طبق گفته های ریاست معارف ولایت مذکورتقریباً 800 هزار شاگرد که مجموعاً 48 در صد آنرا طبقه اناث تشکیل میدهد در 980 باب مکتب این ولایت مصروف کسب علم و دانش اند.

نور رحمن یک تن از شاگردان صنف هشتم لیسه چارباغ میگوید، دشمنان تلاش داشتند تا دروازه های  مکاتب و مدرسه ها را در مناطق دور دست ولسوالی ما به روی شاگردان ببندند ولی مردم مانع این کار آنها گردیدند. :"دشمنان هیچگاه خیر شما را نمی خواهند. دشمنان ما نمی توانند ببیند که اولاد این وطن با کسب علم و دانش داکتر ، انجینیر ویا کدر دیگر مسلکی گردیده و به کشور و مردم خود خدمت نمایند."

مثال خان یک تن از علمای دین بالای تمام خانواده ها تاکید میورزد تا برای اطفال خود اعم از طبقه ذکور و اناث زمینه یکسان تعلیم و تربیه را مساعد نمایند.

موصوف می گوید:"زمانیکه والدین هردو با سواد و تعلیم یافته باشند آنها حقوق یک دیگر و سایر مردم را به خوبی میدانند.حفظ حقوق باعث عدالت گردیده و زنده گی را لذت  بخش می سازد."

موصوف افزود:"کسانیکه مانع کسب علم و دانش میگردند در حقیقت بر خلاف آموزه های دین مبین اسلام قرار میگیرند. در مکاتب در پهلوی سایر مضامین دروس دینی نیز به شاگردان تدریس میگردد.  بسته ویا تخریب نمودن مکاتب در حقیقت به معنی جلوگیری فهم و درک اسلام و سد راه به سوی موفقیت دانسته میشود."