فراغت صدها تن از مرکز تعلیمی نظامی ولایت هلمند

آموزش
Typography

به تعداد ٥٠٠ تن از نیرو های اردوی ملی از مرکزتعليمى نظامی ولایت هلمند فارغ گردیدند. جنرال ولی محمد احمدزی قومندان قول اردوی ٢١٥ میوند که در مراسم فراغت ٥٠٠ تن از نیرو های  اردوی ملی صحبت میکرد گفت، هیچگاه به شورشیان اجازه نمیدهیم تا زندگی آرام مردم هلمند را نا امن سازند.

او افزود،این نیروها که تازه فارغ شده اند با آموزش  تاکتیک های بیشتر نظامی از استادان داخلی و مشاورین خارجی در میدان نبرد نیز پیروز  خواهند بود.

احمدزی به مردم هلمند اطمینان میدهد که هیچگاه به شورشیان اجازه ناامن کردن ولسوالی ها را نمیدهند و درصورتیکه شورشیان پلان ناامنی را روی دست بگیرند توسط نیرو های امنیتی افغان نابود خواهند شد.

به گفته موصوف، حالا این نیروها با روحیه و مورال عالی فارغ میشوند، تا باانگیزه و تجهیزات تازه در نقاط مرکزی این ولایت مستقر گردیده ودر عملیات های که جهت سرکوبی دشمن در نقاط مختلف هلمند راه اندازی میگردد سهم بگیرند.

 عبدالقدوس  یک تن از سران قومی این ولایت نیز دراین مراسم خطاب به سربازان اردوی ملی گفت، مردم بیشتر ازبیش به آنها نیاز دارند، و تلاش ها و قربانی های نیرو های امنیتی افغان همیشه در تاریخ ثبت خواهد گردید.

او گفت نیرو های امنیتی افغان با فداکاری های خود همواره کوشیده اند تا امنیت را برای مردم تامین نمایند، و طالبان همیشه با حضور نیرو های امنیتی افغان در منطقه پا به فرار می نهند.

دگروال شاه ولی ځاځی قوماندان مرکز تعلیمی اردوی ملی گفت ٥٠٠ نفر که سند فراغت شان را بدست آوردند، از استادان داخلی و مشاورین خارجی به شمول استادان کماندو تاکتیک های پیشرفته را آموخته اند.

او گفت برای این نیروها تجهیزات مدرن نیز در نظر گرفته شده است، هنگامیکه این نیروها پا به میدان نبرد میگذارند، شورشیان توان مقابله را با آنها نخواهد داشت. 

 به نمایندگی از سربازان فارغ شده، خیرالله صحبت نموده گفت هیچگاه این فرصت را به شورشیان نمیدهند تا زندگی و روزگار مردم را تاریک کنند، او گفت به رهبری اردوی ملی تعهد میسپارد، به قیمت جان خود شان از جان و مال مردم دفاع خواهد کرد.

اوبه مردم هلمند اطمینان میدهد که اردوی ملی با خارج نمودن مناطق بیشتر از سلطه دشمنان ،طالبان را نابود خواهند کرد. ، به گفته وی، اردوی ملی برای باشنده گان هلمند صلح و آرامش را به ارمغان می آورند.