مسؤولان در وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان از برگزاری نخستین دور آزمون رقابتی بست‌های قراردادی این وزارت در کابل خبر می‌ دهند. دفتر مطبوعاتی وزارت شهرسازی می ‌‌گوید که اولین دور امتحان رقابتی بست‌ های قراردادی این وزارت با همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پوهنتون پولی ‌تخنیک کابل گرفته شده ‌است.

ترویج فرهنگ مطالعه مسئولیت هر افغان میباشد تا مردم را به خواندن کتاب دعوت نماید. فرید احمد فرهنگ رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند میگوید برنامه یی را روی دست گرفته که طی آن از جوانان به مطالعه دعوت به عمل میآید و به آنان کتاب های رایگان توزیع می شود.

The security forces and public got close to each other compared to any other time. They help each other in different parts, often they call join gatherings and they have advice to each other about the extension of the sovereignty of the government, tightening security and public order. So it’s the reason that the security condition in Khost is assured compared to any other time.


People of Khost always try their best to praise their security forces unless to give further courage and to give them extra moral and to defend bravely from own country and people.

We also conducted an interview with a police officer who is recently praised by people. And to know what this honoring was about and how much he is influenced let’s read it in this interview.

Question: What’s your job and your name?

Answer: My name is Abdul Shukor and I am the responsible of the operation of Khost police head quarter.

Question: Recently a number of police officers and soldiers were praised including you, what was the reason that you were being praised by public?

Answer: You know, that good and bad people have conclusions if a person does good works in the society they will be praised and as well as it’s good principal of praising and punishment, and boost the morale of a person.

We carried our jobs faithfully and cordially and tried to implement the law, and to obey the order of our seniors, to serve better for the people and to perform the assigned duties properly and need to carry these entire job in the frame work of law.

So occasionally people praise police officer and soldiers, as we appreciate them, as I am honored by the public I am reaching to the positive conclusion of my activities, still I insist that the efforts are not the last one but will try to earn the hearts of people.

Question: How long have you been performing job in police forces?

Answer: I have been performing job in police ranks since from last five years, and its fifth time that I am praised by public with letters of appreciation and medals.

As I have the job of planning in Khost police head quarter, so it seems that we are succeed in our plans so that people praise us occasionally and I can say confidently that I carry on my job very cordially and I am proud that I am the officer of the ranks of Afghanistan national security forces.

Question: Honoring and praising of you by the public how much it will influence you future careers and responsibilities?

Answer: There is no doubt, that praising of someone having positive result, so it will definitely having positive effects. It will motivate us further unless to carry on the assigned duties properly and will draw our attention to our responsibilities and this kind praising having positive effects on our spirit besides the activities of other police and they are also encouraged to perform their job well.

Question: What’s your great ambition which you wish to be fulfilled?

Answer: My great ambition is the sustainable peace in Afghanistan unless to be ended the existed misfortunes and to live in peace and the shed of our mothers need to be weep off, whose children are the victimized of the ongoing war.

Reaching to this goal of mine I am ready even to sacrifice my self unless to live other patriots in peace and love.

بعد از عملیات و تصفیه کامل ولسوالی ناوه، حالا زندگی به گونه عادی سپری میشود. ولسوالی ناوه ٩ ماه در کنترول طالبان بود، زندگی عادی مردم را یکبار دیگر بسوی سال های حکمرانی خویش سوق داده بودند، اما بعد از عملیات و تصفیه آن، حالا همه زندگی ارام دارند.


خیرمحمد با سه پسرش ترکاری کاشته است، هرروز از زمین هایش برای فروش جمع آوری نموده به مرکز لشکرگاه برای فروش می آورد.

وی  از اینکه بعد از حکمرانی طالبان دراین ولسوالی یکبار دیگر حکومت حاکم شده است ابراز خرسندی نموده می افزاید، مردم ناوه یکبار دیگر از تاریکی بسوی روشنایی قدم گذاشتند.

یرمحمد گفت از اینکه روزی حلال از مزرعه اش بدست آورده خرسند است، هر روز با فرزندانش از زمین های خود ترکاری را جمع آوری نموده ، صبح زود برای فروش به لشکرگاه میبرد.

وی میگوید هر روز از فروش ترکاری های زمین اش حدودا ٢٠٠٠ هزار افغانی بدست می آورد، از اینکه  لقمه حلال نصیب خانواده او میشود  خرسند است.

عبدالله  یک تن  از باشنده گان دیگر ولسوالی ناوه میگوید، هر روز در مزرعه اش مصروف کار میباشد، حالا فصل جواری به پایان رسیده و  مردم در حال آماده سازی زمین های شان برای کشت گندم میباشد.

وی میگوید، بعد از تصفیه ولسوالی ناوه یکبار دیگر مردم به زندگی امیدوار شده اند، حالا هرکس از ازادی مدنی خود برخوردار است هیچکس برای مردم مزاحمت نمیکند.

او گفت در ٩ ماه حضور طالبان دراین ولسوالی همه ازادی های مدنی مردم صلب شده بود زیرا طالبان میخواستند به طریقه و افکار خود شان مردم را مجبور به زندگی کردن نمایند.

شکرالله نیز در ولسوالی ناوه زندگی میکند وی میگوید در زمان حضور طالبان دراین ولسوالی مردم نمیتوانست فرزندان خویش را به مکتب بفرستند، ازسوی هم تمامی مکاتب دراین ولسوالی مسدود بود.

میگوید حالا همه باشنده گان این ولسوالی فرزندان خویش را تشویق میکنند تا به مکتب بروند، بزرگان این ولسوالی باسواد هستند، به اهمیت علم پی برده اند به همین دلیل همیشه از روند معارف در این ولسوالی نظارت میکنند.

یک جوان ٢٢ ساله در شهر لشکرگاه می گوید، که از ٢ سال به اینسو روی ساخت واترپمپ کار کرده است، که از لحاظ کمیت و کیفیت نسبت به تولیدات مشابه وارداتی بهتر میباشد.


وی میگوید، بعد از اینکه تولیدات پاکستانی و چینایی از لحاظ کیفیت و کارایی برای باشنده گان این ولایت مشکل ساز شد، وى دست به اختراع زد و توانست واترپمپ بسازد که جایگزین واترپمپ های وارداتی شود.

داد محمد میگوید، که ٢ سال قبل پرزه فروشی می کرد، اما بعد از آن که دست به ساخت واترپمپ زد، حالا روزگارش نسبت به قبل بهتر شده است.

او گفت جنس تولیدی وی در ولایات کابل، غزنی، پکتیا و فراه برای فروش برده میشود، که به باور داد محمد علاقه مندان زیادی پیدا کرده اند.

داد محمد گفت در نخست با ساخت اولین نمونه های واترپمپ مشکلات تخنیکی داشت، اما با مرور زمان توانست جلو مشکلات فنی آنرا بگیرد، حالا بدون هیچگونه مشکل فنی کار می کند.

محب الله شاگرد او می گوید، که یک سال قبل برای آموختن ساخت واترپمپ به نزد داد محمد مراجعه کرد، تا بتواند ازین طریق کار و زندگی اش را رونق بدهد، حالا توانسته است درین عرصه پیشرفت خوبی داشته باشد.

وی می گوید، بخش از اجناس این واترپمپ از بیرون کشور وارد میشود اما درصورتیکه بتواند آنرا در داخل کشور تولید کنند روی نرخ و کیفیت آن تاثیر مثبت خواهد داشت.

او گفت، که واترپمپ های وی حالا از ١٥٠٠ افغانی گرفته الی ١٩٠٠ افغانی به فروش میرسد، که به گفته وی چند برابر از نرخ اجناس خارجی پاینتر میباشد اما کیفیت اجناس بهتر از اجناس وارداتی میباشد.

لالا خان خروتی یکی از باشنده گان لشکرگاه ضمن خرسندی از ابتکار این جوان گفت او از این واترپمپ تولید شده در هلمند برای خانه خریداری کرده است و کارکرد آن نسبت به اجناس وارداتی بهتر است. وی از دولت می خواهد، که این جوانان را حمایت کند تا توانسته باشد در بخش پیشرفت و ترقی کشور نقش بیشتر داشته باشند.

مطالب بیشتر...

صفحه‌ی 1 از 4