احمدی روزانه صبح وقت از خانه بیرون شده و بعد از ادای نماز صبح؛ در نزدیک ترین مسجد منطقه راهی دوکان خود می شود. او در مصاحبه به مجله صدای آزادی گفت که صداقت و پاکی دو صفتی است که وی را در پیشبرد امورات زندگی و کمایی پول حلال کمک کرده است.

وکلای گذر نواحی ۱۵ گانه شهر هرات امروز در یک گردهمایی حمایت شان را از پروسه صلح و آتش بس حکومت افغانستان با طالبان اعلام نموده و از طالبان خواستند تا از شرایط بوجود آمده استفاده کرده و از جنگ دست بکشند.

جنرال محمد یاسین خان والی هلمند از بخش های مختلف بند کجکی بازدید کرد. او هنگام ارزیابی وضعیت آب و برق در بند برق کجکی به خبرنگاران گفت که باشندگان هلمند باید در استفاده از آب خیلی محتاط باشند.

حضور خانواده ها در اماکن تفریحی مزارشریف از طرف شب پررنگ شده است. خانواده های که برای تفریح و سیاحت به تفریح گاه های مزارشریف میروند، امنیت در شهر و فضای سالم تفریح گاه ها را می ستایند و از نیروهای امنیتی بابت تامین امنیت تشکری می کنند.

مطالب بیشتر...