نیروهای کماندوی لوای عملیات خاص افغان حمله تروریستی را که در بامداد ۲۹ جنوری توسط ۵ تن از افراد گروه داعش بر اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل طرح ریزی شده بود، با شکست مواجه ساختند و حمله کننده گان انتحاری را از بین بردند.

مطالب بیشتر...