دولت افغانستان با مقام‌های کشور امارات متحده عربی، امروز یکشنبه رسما طی مراسمی،  پروژۀ شهرک رهایشی امارات که در ذات خود بزرگ‌ترین پروژه در بخش اسکان در کشور گفته می‌شود را افتتاح نمود.

ساختمان مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های‌ شهری وزارت شهرسازی و مسکن، توسط سید سعادت منصور نادری، وزیر آن وزارت، والی کابل و شماری دیگر از مقام‌های بلند رتبۀ حکومتی در کابل گشایش یافت.

هشت پروژه عام المنفعه به ارزش ٧٣٠ میلیون افغانی از سوی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز در ولایت هرات افتتاح و تهداب گذاری شد. این پروژه ها شامل قیرریزی جاده ها روستایی میباشد که در ولسوالی های گذره ، اوبه ، رباط سنگی  و غوریان هرات راه اندازی شده اند.

مطالب بیشتر...

صفحه‌ی 1 از 4