تطبیق ۴۸ پروژه در یک ماه

نوسازی
Typography

با تکمیل کار (۴۸) پروژه همگانی در هشت ولسوالی ولایت بغلان ؛ (۸۱۸۴) خانواده روستایی به سهولت های لازم دسترسی یافتند.

road constructionاین پروژه ها شامل جغل اندازی (۲۰) کیلومتر سرک روستایی، اعمار (۲۷۲۴۳) متر شبکه آبرسانی، (۴) مکتب چهار صنفی، (۲۴۷۷) متر دیوار استنادی، (۱) پل بزرگ موتر رو، (۴۷) پلچک، حفر (۴۰) چاه نیمه عمیق،  (۱۲) ذخیره آب و (۲) دستگاه کوچک برق آبی به ظرفیت (۹،۳۲) کیلووات بوده ، که طی ماه سرطان سال روان در قریه های مختلف ولسوالی های برکه، نهرین، دوشی، دهنه غوری، ده صلاح، تاله و برفک، پل حصار و حومه شهر پلخمری؛ به هزینه (۷۴) ملیون و (۳۵۵) هزار افعانی از طریق برنامه همبستگی ملی وزارت احیأ و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.