انرژی که هیچگاه به پایان نمیرسد

Typography

اکثریت افغانها با استفاده از چوب و بقایای زراعتی منازل خود را گرم میسازند.  جنراتور ها در شبکه برق توسط  مواد نفتی کار مینمایند و در جاهای که نیروی آبی ،گاز طبیعی و زغال سنگ قابل دسترس است نیز استفاده میگردد

و از آنجایکه منابع طبیعی محدود میباشند شرکت ها و دولت ها در سراسر جهان به طور مداوم به دنبال دریافت و انکشاف انرژی بدیل استند. استراتیژی ملی انکشافی افغانستان منابع بدیل انرژی چون برق آفتابی وبادی  را منحیث منابع ارزشمند برق در کشور شناخته اند.

پروژه انرژی بدیل در ولایت های مختلف کشور مورد آزمایش قرار گرفته است که شامل نصب توربین های  بادی  در ولایت پنجشیر و بندهای کوچک آبی در ولایت بدخشان و دستگاه های کوچک تولید بیوگاز در سراسر کشور میباشند.  تیم بازسازی ولایتی پکتیکا دو توربین بادی و تخته های انرژی آفتابی را در شفاخانه مرکزی ولسوالی شرنه نصب نموده اند.

ولایت هرات در هر تابستان 120 روز وزش باد دارد که به همین منظور اداره انکشاف  بین المللی ایالات متحده امریکا با لابراتوار ملی انرژی قابل تجدید ایالات متحده امریکا تیم را جهت انکشاف نقشه بادی ولایت هرات تشکیل داده اند و انها دریافتند که میتوان با نصب توربین های بادی تقریبا 158000 میگاه وات برق تولید نمود که با استفاده از آن  میتوان انرژی برق  قسمت های بیشتر غرب افغانستان را تمویل نمود.
پروژه های کوچک مانند واتر پمپ با انرژی باد در چاه های آب همراه با ذخیره که ظرفیت 15 متر مکعب آب را دارد در چندین قریه ولایت هرات نصب گردیده است.
انرژی بادی پاک و  آسان میباشد و در طویل المدت میتواند مشکلات اکثریت مردم را که از انرژی برق محروم اند مرفوع سازد. انجنیر جلال الدین ظریف استاد فیزیک و ریاضی در پوهنتون هرات میگوید که انرژی بادی بسیار موثر است  از یک سو انرژی وارداتی را کاهش میدهد و از طرف دیگر سبب حفظ الصحه محیطی  میگردد. 
استاد مذکور توربین های سیستم انرژی بادی و آفتابی را در پوهنتون درس میدهد و همراه شاگردان بالای پروژه های مختلف توربین بادی کار مینماید،که بعضی از این توربین ها برای یک فامیل کافی بوده که قدرت تولید 12 ولت برق را دارد که میتوان از آن برای تنویر استفاده نمود.
صفحات کوچک آفتابی میتواند جهت گرم نمودن آب، تنویر منازل و یخچال حتی برای تمام ضروریات خانه مورد استفاده قرار گیرد.
لیسه تخنیکی هرات درحال حاضر به تعداد 60 عدد اینگونه صفحات فعال انرژی آفتابی را دارا میباشد که برای لیسه مذکور انرژی رایگان  برق  را تهیه مینماید و همچنان صدها چراغ سیستم آفتابی در جاده های هرات نصب گردیده اند.
سید ذاکر حسین جعفری استاد در لیسه تخنیکی هرات میگوید که ولایت هرات جای مناسب برای استفاده از انرژی آفتابی میباشد زیرا این ولایت  در طول سال 11 ماه اقلیم  آفتابی دارد.
بر علاوه انرژی بادی و آفتابی منبع دیگر انرژی  که شامل بیوگاز میباشد وجود دارد. دردستگاه  بیوگاز میتوان از مدفوع حیوانات استفاده نمود و محصول که از ان باقی میماند برای کود دادن مزرعه نیزمفید میباشد.
یک دستگاه بیوگاز روزانه به 50 کیلوگرام مدفوع ضرورت دارد که برای  تولید این مقدارمواد چهار گاو ویا هشت شتر و یا 50 گوسفند و بز کافی باشد.
به اساس راپور جنوری سال  2011 که نوسط لابراتوار ملی انرژی قابل تجدید ایالات متحده امریکا ارائه گردیده است  افغانستان توانایی تولید تقریبا 1400 میلیون متر مکعب بیوگاز را در سال دارد،که چهارم حصه  آن تقریبا نصف  انرژی  مورد نیازافغانستان را تشکیل میدهد.
انرژی حرارتی  زمین منبع دیگر دست نخورده انرژی در طبقه مگما زمین قراردارد. استفاده از انرژی گرمای زمین یا جیوترمل جهت تولید برق صد ها سال قبل در سراسر جهان مروج بود. درحال حاضر تکنالوژی وجود دارد که میتوان ازمنابع انرژی گرمای زمین  استفاده نمود . اینگونه طبقات به امتداد کمربند هندوکش واقع گردیده است.که از هرات تا دهلیز واخان ادامه دارد.
با استفاده بهتر از منابع طبیعی که در حال حاضر در افغانستان فراوان است میتوان با استفاده از انرژی بدیل کشور را به خود کفایی اقتصادی سوق داد.