کمبود آهن در خون

Typography

Red-blood-cells

به اساس معلومات منشتر شده در ويبسايت وزارت صحت عامه کشور، در افغانستان نصف اطفال زير سنين پنج سال به کمبود منرالها و
70 در صد خانمها به کمبود آهن
مواجه اند.

جهت رسيدگی به اين موضوع، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کمک نهاد های بين المللی، 18 ماه قبل نخستين  برنامه وسيع
 غنی سازی مواد خوراکی بامنرال ها و ويتامين ها را براه انداخت.
در اين مقاله درباره چگونگی عامل کمبود آهن در بدن و شيوه جلوگيری از آن روشنی انداخته شده است.
با در نظرداشت عمر و جنسيت بيمار، چندين  علل می تواند سبب کم خونی در بدن انسان شود، اما مهمترين علل آن فقدان آهن در بدن می باشد. در  اين نوع کم خونی، مقدار هيموگلوبين در خون از سطح عادی آن پائين بوده و يا حجرات سرخ در خون از اندازه معين  آن کمتر می باشد. آهن در بدن هيموگلوبين را می سازد که در  ذخيره و انتقال اکسيجن به حجرات سرخ کمک می کند.
اگر کم خونی تداوی نشود اين وضعيت بيشتر  شخص را  برای  مبتلا شدن به  امراض  آماده می سازد، زيرا کمبود آهن در بدن سيستم دفاعی را متاثر می سازد.
فقدان شديد خون سبب مشکلات جدی صحی در قسمت های قلب و شُش می شود. زنان حامله در  هنگام بارداری و بعد از تولد کودک  به خاطر کم خونی در معرض  خطر جدی قرار دارند.
اعراض و علايم :
علايم کم خونی از  خستگی و  ضعيفی  الی نفس تنگی  و تغيير  در وضعيت  ظاهری مانند رنگ پريدگی و خشکی ناخن ها می باشد. يک معاينه لابراتواری ساده خون می تواند  کم خونی و نوع آنرا مشخص سازد.
علل  :
چندين علل می تواند منجر به کم خونی در بدن شود. در مردان و همچنان زنانيکه به سن يائسگی (قطع عادت ماهوار) رسيده اند،  بيشتر موارد کم خونی ناشی از خونريزی در معده و امعاء می باشد.
اما در خانم هاييکه مادر ميشوند، عوامل عمده کم خونی عادت های (دراز مدت) ماهوار  و حامله داری می باشد. (به معنی ديگر،  کودک در بطن مادر به خون بيشتر نياز دارد.)
تداوی و جلوگيری از کم خونی
تداوی کم خونی شامل گرفتن دواهای حاوی  آهن جهت بلند بردن سطح پائين آهن در بدن می باشد. موارد ذيل نيز مستلزم تداوی می باشد تا بيمار دوباره دچار کم خونی نشود.
مريض بايد در هر چند ماه يکبار معاينه شود تا ديده شود که مشکل کم خونی  او رفع شده و مقدار آهن در بدنش تکميل شده است يا خير.
خوردن غذا های حاوی آهن چون سبزی دارای برگ های تيره، لوبيا، مغز باب، گوشت  و ميوه های خشک ميتواند کمبود آهن در خون جلوگيری کند.