23
جمعه, اسد

تیفوس (حصبه) چیست؟

Typography

تیفوس یا حصبه یک مرض کشنده بالقوه است که توسط شپش انتقال می یابد. این مرض به خصوص در مناطق مزدحم دارای حفظ الصحه محیطی ناگوار و عدم مراعات اصول بهداشتی، معمول است. شیوع حصبه اکثراً در اقامتگاه پناهنده گان بدنبال جنگ ها و یا فاجعه طبیعی صورت میگرد.

حصبه چگونه شیوع می یابد؟

باکتریایی که سبب حصبه میشود از طریق امعاً شپش که از انسان تغذیه می کند، انتقال میابد. باکتریایی مذکور از طریق مدفوع آنها دفع میشود. انسان زمان به تیفوس مصاب که آنها قسمت گزیده گی ناشی از تیفوس را خاریده و مواد غایطه ملوث شده به باکتریا را به زخم بمالد.

اعراض و علایم آن چیست؟

Liceاعراض و علایم آن شامل، سردردی شدید، تب بلند به صورت دوامدار، سرفه، بخار، درد شدید عضلات، لرزه، سقوط فشار خون، حساسیت در برابر روشنی، بی حسی و هذیان است. بخار ها در ناحیه سینه پنج روز بعد از ظاهر شدن تب آغاز شده و به سر و تنه توسعه میابد. تب ممکن به 39 درجه سانتی گراد برسد.

در صورت که فکر کنم به تیفوس مصاب شده ام، چی باید کرد؟

شما باید بلافاصله در تلاش کمک صحی شوید. تیفوس را میتوان با یک کورس از انتی بیوتیک ها معالجه کرد. در صورت عدم تداوی، بین 10 الی 60 درصد قربانیان زنده گی شان را از دست خواهند داد.

چگونه میتوانم از مصاب شدن به تیفوس جلوگیری نمایم؟

بهترین راه جلوگیری از مصاب شدن به تیفوس، دور بودن شما از ساحات است که ممکن با شپش روبرو شوید. راه های نجات از شپش هنگام دریافت یک عفونت، عبارت از گرفتن حمام، جوشاندن لباس های ملوث شده و یا جلوگیری از لباس های میکروبی برای حد اقل پنج روز (شپش بدون خوردن خون میمیرد) و استفاده از ادویه حشره کش است.
از تیفوس همچنان میتوان از طریق واکسین جلوگیری کرد. شما میتوانید از یک داکتر در باره امکانات دست داشته در افغانستان در این مورد بپرسید.

این مرض در کدام قسمت افغانستان بیشتر شایع است؟

طوریکه قبلاً گفته شد، تیفوس به خصوص در اقامتگاه های پناهنده گان و محلات که حفظ الصحه نادرست دارد، شایع میباشد.