26
سه‌شنبه, حوت

بینایی چشمان

Typography

Eye

چشم به مثابه دریچه عاطفه انسانی همیش باید صفا نگهداری شود. به اساس گزارش سازمان صحی جهان، درحدود هشتاد فیصد از جمله ٤٠٠ هزار نابینایان افغانستان در اوایل قابل تداوی بوده اند. که این خود وانمود میکند تا توجه بیشتر به وقایه چشم باید صورت بگیرد.

در بسیاری موارد،  هنگام سرخی و یا درد چشم ، وقایه آن میتواند درخانه صورت گیرد.
سرخی چشم ( التهاب روی چشم ) دراثر میکروبی شدن پرده قدامی سفیدی چشم واقع میشود که عمدتاً اطفال درتماس با باکتریا ویا عکس العمل چشم با تماس با مژه چشمان شان به آن مبتلا میشوند.
درصورت مبتلاشدن ، چشمان رنگ سرخ را بخود گرفته ، خارش نموده، اشک تولید نموده و بعضاً مژه ها را چسبناک میسازد. بیماری التهاب روی چشم یک ویا  هردو چشم را مبتلا ساخته و خیلی ساری میباشد. از استفاده نمودن دستمال روی و بالشت شخص مبتلا باید جداً جلوگیری شود.
تداوی :
گرد و خاک از چشم ها را  با یک تکه پاک و آب جوش داده شده که سرد شده باشد پاک نمائید. بعداً قسمت پائینی داخل چشم را با یک مقدار کمی از مرهم  انتی بیوتیک چرب نموده و بعداً چشم را حرکت دهید.
اگر شخص مریض یک طفل باشد، چشمانش باید هنگام علاوه نمودن ادویه بسته گرفته شود تا دوا به تمام چشم اش برسد. بعد از تطبیق ادویه دستان باید کاملاً شسته شود  و این عمل  تا زمانیکه چشم صحت یاب شده، باید
تکرار شود.
گومنجک : باعث پندیدگی و درد در بیرون و داخل چشم گردیده و نیز سبب تولید اشک در دورچشم میشود. گومنجک داخل چشم از بیرون چشم درد ناکتراست. اما گومنجک بیرونی هم میتواند خیلی دردناک شود. هیچ وقت کوشش نشود که حوله گومنجک
ترکانده شود.
تداوی : عموماً گومنجک در ظرف یک الی سه هفته از التیام یافته ویا بصورت طبیعی می ترکد . جهت آرامی درد  میتوان تکه پاک و گرم را برای ٥ الی ١٠ دقیقه چندین مرتبه در روز بالای چشم قرار داده تا آنکه اطراف گومنجک پاک شود. این عملیه همچنان اطراف چشم را پاک نگهداشته و از خشکی و ککرکی می کاهد.
دو بیماری معمولی دیگر چشم ، گلوکوما (کوری تدریجی) وکوکره میباشد که درباره آنها باید معلومات داشت  چون خطر مزمن بینائی حساب میشود.
گلوکوما هنگام مسدود شدن مایعات درشریان های چشم واقع گردیده که برچشم فشار وارد نموده و چشم را سرخ و مردمک آنرا  کلان ساخته که در اینصورت قوه دید خیره میشود. در صورتیکه به  موقع تداوی نشود باعث نابینایی می شود.

eyes


کوکره عموماً در اشخاص مُسن رایج میباشد. عدسی چشم تاريک شده و مانع رسیدن نور به شبکیه چشم میشود. با روشنی انداختن به چشم ، مردمک چشم به رنگ فولادی ویا سفید معلوم میشود. کوکره عموماً در ممالک نادار باعث از دست دادن بینایی در زنان و مردان میشود. فوراً در جستجوی تداوی
طبی شوید.
برای دریافت اعراض و علایم و  تداوی امراض چشم ، صدای آزادی  به رهنمایی بنام ( جای که داکتر نیست ) مراجعه کرده که درسال ١٣١٣  توسط دیوید وارنر،
کارل تومان، و جین ماکسول نوشته
شده و به لسان انگلیسی در صفحه انترنتی: http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/hesperian-no-doctor.pdf قابل
دسترسی است.