17
دوشنبه, جوزا

هواپیماهای بدون سرنشین کشفی

TV-Spots
Typography

eagle-droneاردوی ملی افغانستان حالا در آسمان هم چشمان باز دارند، ]واپیماهای بدون سرنشین یا عقاب های نظارت کننده.

اردوی ملی افغانستان حالا در آسمان هم چشمان باز دارند، ]واپیماهای بدون سرنشین یا عقاب های نظارت کننده. آنها آزمایش عملیاتی با این هواپیما ها انجام داده و درآینده نزدیک این توانایی جدید اردو به کار آغازخواهد کرد. عقاب نظارت کننده از ساحه جنگ به اردوی ملی افغانستان آگاهی میدهد و موثریت آن در ماه های آینده به اثبات خواهد رسید.

برای تماشای تلویزیونی اینجا را کلیک کنید!

https://youtu.be/NmdS9V6ZL-A