18
Wed, Sep

کار ساخت یک سرک حلقوی در لغمان آغاز شد

Afghanistan
Typography

کار ساخت یک سرک حلقوی به ارزش 256 میلیون افغانی در ولایت شرقی لغمان آغاز شد.

 این سرک که کار ساخت آن در محفلی در شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان افتتاح شد، ظرف دوازده ماه آینده تکمیل خواهد شد. طول این سرک 4.8 کیلومتر است و به شکل چهارسرک هر کدام 24 متر عرض ساخته خواهد شد. 

مقام های محلی لغمان می گویند که 31 کانال آب رو نیز شامل ساختن این سرک است و یک پل به طول 20 متر هم ساخته خواهد شد.
مقام ولایت لغمان هم چنین در نظر دارد که دو پل دیگر هر کدام به طول 200 متر اعمار کند. کار دیزاین این پل ها تکمیل شده و ساخت و ساز آن به زودی آغاز خواهد شد.
در محفل افتتاح این سرک، عبدالجبار نعیمی، و دیگر مقام های بلند رتبه ولایت لغمان شرکت کرده بودند.
این مقام ها می گویند که ساخت این سرک در رشد و انکشاف اقتصاد مردم کمک کرده و سهولت هایی برای باشندگان لغمان ایجاد خواهد کرد.