مردم افغانستان نیز شاهد همکاری ها میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه بین المللی خواهند بود

از ماه سرطان ش1391، زمانی که جامعه بین المللی مجددا حمایت خود را از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در توکیو اعلان داشتند پیشرفت های مهمی در عرصه های مختلف چون امنیت، پروسه صلح، انکشاف، حکومتداری، همکاری های منطقه یی، سکتور خصوصی و ایجاد جامعه مدنی صورت گرفته است.

مشارکت دوامدار!

FaLang translation system by Faboba