26
الجمعة, نيسان

"کشوری برای (نیازمند) بازسازی" گفتگوی رییس جمهور غنی با مجله تایم

Typography

سخنان رییس جمهور غنی در مجله تایم، بنابر گفته های سال گذشته او با بی بی سی "او هیچ همدردی در قبال افغان های که از کشور درحال جنگ فرار میکنند، ندارد

ashraf ghani

"من مدت 24 سال بیرون از کشور زندگی نموده ام، هیچ وقتی آزار ندیده ام، در بهترین پوهنتون درس خواندم و در بهترین پوهنتون تدریس نمودم. در بانک جهانی کار کردم و وظایف ام را از طریق تیلفون می گرفتم اما هیچ وقت خوش نبودم.

اما حال مشکل ترین وظیفه جهان را بدوش دارم، و روزانه به میلیونها توهین میشنوم. اما خوش هستم! صحبت از همدردی نیست. صحبت موضوع احساس وطن دوستی است. مرا احساس و یاد قلم و کتاب دوران کودکی دوباره به وطن آورد."

 

افغان ها مردم متحد هستند. زمانیکه من به قریه های افغانستان میروم. دو پرسش در ذهنم خطور میکنند. چی تعداد شما در خارج از کشور بوده اید؟ چی تعداد خویشاوندان تان در خارج از کشور میباشند،٦٠٪ دست ها به طرف بالا میروند. در سال ١٣٥٥ه پاسخ این پرسش به احتمال زیاد در حدود صفر٠صفر٪ بوده است.

کی ضمانت جان آنها را به عهده میگیرد؟ مردم به مقدار ٣٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠ دالر را به قاچاقبران میدهند و زندگی شان را در بحیره های مدیترانه از دست میدهند. در چنین وضعیت من هیچ همدردی با قاچاقچیان انسان ها ندارم.

سوال اینجاست که چرا آنها بیرون از کشور میروند؟ زمانیکه افراد تحصیل کرده به کشور های دیگر می روند، و به انجام کارهای شاقه میپردازند، قلبم را درد میگیرد چون کشور خود ما به بازسازی نیاز دارد

در چالش های چشمگیر اخیر بازگشت مهاجرین از پاکستان، ایران و اروپا، سال گذشته، بیش از ٦٠٠٠٠ هزار مهاجر تنها از پاکستان عودت نمودند که در عین زمان یک تیرگی روابط میان دو کشور را بوجود آورد

اگر ما تنها نیم نان را هم داشته باشیم، آنرا همرای عودت کنندگا ن در کشور ما تقسیم خواهیم نمود. و این سنت افغانستان را کامل خواهد ساخت و تا زمانیکه ما مهاجرین بیرون از کشور داشته باشیم کامل نخواهیم بود.

آنهاییکه به آسترالیا، امریکای جنوبی ویا اروپا مهاجرت نموده اند، آرزو داریم نسل های دوم و سوم آنها کاری را که ایرلندی ها، هندی ها و چینی ها انجام داده اند، تعقیب نمایند.

ولی مهاجرین که در ایران، پاکستان، یونان و دیگر کشورها به سر میبرند. وضعیت زندگی خرابی را دارند. ما باید قادر به فراهم آوری شرایط زندگی برای آنها باشیم و دوباره ما را وادار میسازد که زمینه رشد اقتصاد کشور را سرعت بخشیم.