17
الخميس, تشرين1

دکاپیسا خلک په راتلونکي کې هم دافغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دملاتړ ډاډ ورکړ

د بیان راډیو ۸۸.۵ اف ام
Typography

دکاپیسا خلک په راتلونکي کې هم دافغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دملاتړ ډاډ ورکړ.

دوي وايي چې له افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خوشحاله دي او دهغوي پر وړتیا باور لري.

{mp3}People-of-Kapisa-province-assure-for-farther-cooperation-to-ANSDF{/mp3}

دکاپیسا خلک په راتلونکي کې هم دافغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دملاتړ ډاډ ورکړ.

دوي وايي چې له افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خوشحاله دي او دهغوي پر وړتیا باور لري.