17
الخميس, تشرين1

دژوند کیسو ته په راډیو بیان کې غوږ کیږدئ

د بیان راډیو ۸۸.۵ اف ام
Typography

د لنډو او اوږدو کیسو د اوریدو لپاره بیان راډیو ته هره شپه په اتو بجو د اف ام ۸۸،۵ په څپو غوږ شئ

{mp3}Pashto-Qessa-Haie-Zendagi-General-Promo-Ok{/mp3}

د لنډو او اوږدو کیسو د اوریدو لپاره بیان راډیو ته هره شپه په اتو بجو د اف ام ۸۸،۵ په څپو غوږ شئ