دافغانستان دبایسکل زغلولو لوبډله په روزنیز خپرونو کې برخه اخلي

د بیان راډیو ۸۸.۵ اف ام
Typography

دافغانستان د بایسکل زغلولو لوبډلې په یولړ روزنیز خپرونو کې ونډه اخلي

{mp3}اشتراک-بایسکل-سواران-افغان-دربرنامه-آموزشی{/mp3}

دافغانستان د بایسکل زغلولو لوبډلې په یولړ روزنیز خپرونو کې ونډه اخلي

Dari Audio spot

Date:23/June/2016