23
الجمعة, آب

د بندونو پاړسوب

غير منشور
روغتیا
Typography

Arthritis

د بندونو پاړسوب هغه اصطلاح ده چې د غړو او هډوکو د خوږناکه حالاتو لپاره په کار وړل کېږي.

د بندونو پاړسوب دوه ډولونه لري: د اوستيوراتيز پاړسوب او د بندونو د روماتيزم پاړسوب.

د بندونو د پاړسوب د دغو دوو ډولونو تر منځ اساسى توپيرونه څه دي؟

د اوستيوراتيز ډول د بندونو د پاړسوب تر ټولو زيات معمولي ډول دى. د هډوکي غضروف او يا د هډوکو تر منځ نښلونکى نسج ورو ورو له منځه تللې او دا کار په مفصلونو کې د سولېدو سبب کېږي. همدا شان دا کار ښايي د خپلو اصلي ځايونو څخه د مفصلونو د بېځايه کېدو وړ شي. تر نورو زيات زيانمن شوي بندونه په لاسونو، د ملا تير، زنګون او ورانه کې قرار لري.

د بندونو روماتېزم تر دې زيات شديد دى خو لږ عموميت لري. د وجود معافيتي سيستم په بندونو بريد کړى او هغه يې له منځه وړى چې د خوږ او پاړسوب سبب کېږي. دا حالت د حرکت د کموالې، د هډوکې او غضروفو د ماتېدو سبب کېږي. د بندونو دواړه ډوله پاړسوبونه معمولاً په بوډا خلکو کې رامنځته کېږي.


د هغه نښې نښانې څخه دي؟

د بندونو پاړسوب د ټولو ډولونو غوره نښې نښانې لکه: د بند کلکېدل، خوږ، د بندونو لږ خوزښت، پاړسوب او د بندونو چاپېره د پوستکي تودېدل او سره کېدل شامل دي.


څه شى د بندونو د پاړسوب سبب کېږي؟

د اوستيوراتيز علت په بشپړډول څرګند ندى. يوه نظر دا ده چې ځينې خلک د وراثت له لارې د دغه بيمارۍ لپاره وړ دي. هغه فکتورونه چې ښايي د اوستوراتيز په زياتوالې کې مرسته وکړي د چاغي ناروغۍ ده چې په بندونو يې فشار راوستى او هغه دندې او فعاليتونه ستونزمنوي چې د يوه ځانګړي غړي په تکراري خوزښتونو کې ښکيل دي. د غړو پاړسوب چې په معافيتي سيستم کې د تاوان له امله رامنځته کېږي وجود چمتو کړى او پخپلو انساجو باندې بريد کوي.


آيا دا ناروغۍ د درملنې وړ ده؟

هر يوه کس په بيلابيلو ډولونو د بندونو پاړسوب تجربه کړى له همدې امله د هغه درملنه په ځانګړې ډول صورت مومي. ستاسو اړوند ډاکټر درمل توصيه کړي او فزيوتراپست ښايي تاسو ته د تمرين کولو وړانديز هم وکړي.


آيا کومه طريقه شته څو د دې ناروغۍ څخه مخنيوى وکړي؟

د وزن کنټرول کول ښايي مرسته ورکړي څو ستاسو بندونو باندې د فشار واردولو ته کموالى وکړى او د اوستيوراتيز شدت ته کموالى ورکړي. د درانده وزن تمرينونه لکه ګام وهل تاسو سره مرسته کوي څو د غړو په پياوړې کولو سره چې ستاسو د غړو څخه ملاتړ کوي، د اوستيوراتيز څخه مخنيوى وکړي. د فزيوتراپي او د امساء څخه ګټه اخستل کولاى شي شديد حالت ته شته اوستيوراتيز بدليدو کې مخنيوى وکړي. کومه څرګنده طريقه نشته څو د غړو د پاړسوب څخه مخنيوى وکړي.