17
الخميس, تشرين1

Karakul

له نن څخه اويا کاله وړاندي قره قل د افغانستان د صادراتو يوه لويه برخه غوره کوله.